Radon, et større problem enn antatt

SolarVenti’en kjellerløsninger kan hjelpe på problemet med den radioaktive gass, radon, uten driftskostnadene.

Over 10 prosent av norske boliger ligger i områder med høy radonfare

For første gang er det laget nasjonale kart som viser hvor radonfaren er størst rundt i landet.

NRKs undersøkelser av kartene viser at rundt 160 000 bolighus ligger i områder med høy fare for gassen som gir økt lungekreftrisiko.

Radongassen er både usynlig og luktfri – ingen kan merke om den er der hvis det ikke gjøres konkrete undersøkelser.

lagt til handlevogn