Plassering

SolarVenti kan plasseres loddrett eller vannrett på den sydvendte siden. Luftinnblåsing enten i topp eller i bunn.
Vær oppmerksom på trær, bygninger eller annet, som kan kaste skygge, når sola står lavt om vinteren.
Solfangeren kan enten settes direkte på vegg eller på et stativ eller stolper tett på. Luften ledes inn i rommet gjennom et lite flexrør.

Montering

Systemet er driftsklart og leveres som "Gjør det selv" - pakke med utførlig veiledning.
Med el-drill, stikk eller hullsag og en skrutrekker kan monteringen gjøres på ganske kort tid.
Vi kan gi deg et tilbud på montering, om du ikke selv vil stå for denne. Ta da kontakt på tlf 411 56 566 eller epost

lagt til handlevogn