SolarVenti Bedrift er en ventilasjonsløsning som typisk har en ROI på under 5 år og er på samme tid også en grønn løsning!

Privat / Bedrift

SolarVenti Bedrift

I mer enn 30 år har SolarVenti fokusert på å utvikle og produsere effektive solcelledrevne ventilasjonssystemer for bl.a. fritidsboliger, huse og sensitive miljøer som f.eks kjellere. Gjennom alle år har det vært viktig for oss at vi sørger for et godt inneklima. Samtidig som vi skaper et pluss på den økonomiske og miljømessige bunnlinjen. Dette har vi lykkes med, og fornøyde kunder i alle klimasoner fra Grønland til New Zealand vitner om dette.

Erfaringen og kunnskapen og resultatene vi har oppnådd har gjort at det har vært et naturlig neste steg for oss å utvikle denne SolarVenti-løsningen rettet mot det profesjonelle markedet – fordi prinsippene bak avfukting er de samme. Løsningen måtte også leve opp til en ambisjon om både å sikre et sunt inneklima med kort tilbakebetalingstid og bidra til den miljømessige bunnlinjen og dermed styrke den grønne profilen.

Vi kaller løsningen SolarVenti Bedrift og fokuspunktet er reduksjon og stabilisering av fuktigheten. Det oppnås ved at SolarVentien, via solens stråling, sørger for frisk og tørr luft utenfra for å erstatte inneluften.

 

Har du spørsmål, hjelper vi gjerne
å finne den rette løsningen til ditt behov.

Kontakt oss 


Hva betyr dette for deg som har en oppvarmet hall? 

Hos SolarVenti har vi funnet en metode for å redusere energikostnadene til varmehaller. Løsningen er så effektiv at i tilfeller hvor man kun varmer opp hallen for å holde den tørr, kan vi faktisk slå av varmen. I andre oppvarmede haller kan vi typisk spare mellom 50 % og 70 % av de årlige energikostnadene, som vanligvis betyr en ROI på under 5 år. 

Ved å hele tiden måle temperaturer og fuktighet inne og ute, kontrolleres luftutvekslingen. Dette reduserer og stabiliserer fuktigheten i hele hallen – også til det ytterste hjørnet. 

Dette bygger opp et slags «tørrhetslager» i vegger, gulv, tak osv. som tar opp fuktigheten som naturlig oppstår ved daglig bruk eller ved temperatursvingninger. Det sikrer et naturlig samspill mellom avfukting og fuktighet – en slags naturlig åndedrett – og at balansen opprettholdes hele året. 

SolarVenti Bedrift skaper derfor en stabil og lav luftfuktighet og dette betyr tre viktige ting samtidig 

  • Et naturlig sunt inneklima til beste for brukere og eiendeler.
  • En reduksjon i energiforbruk og dermed energikostnader. ROI er vanligvis under 5 år.
  • En reduksjon av CO2-avtrykket og bidrar til en grønn profil.

Et godt eksempel på hvordan vi har bidratt til å sikre pluss både på økonomisk og miljømessig bunnlinje er lagerhotellet Dit Pulterkammer i Randers i Danmark.
Les mer

Hva betyr dette for deg som har en uoppvarmet hall?

Inneklimaet i en uoppvarmet hall er naturlig nok mer utsatt for kondens på grunn av svingninger i temperaturen ute og inne. Det skaper grobunn for mugg- og muggangrep og rust ved oppbevaring av maskiner, verktøy o.l. 

Med SolarVenti Bedrift kan du skape et tørt og sunt inneklima som passer til hallens konstruksjon og/eller kledning pluss eventuelle lagrede gjenstander. Dette vil spare vedlikeholdskostnader. 

Hvis du er interessert i å høre mer, ta gjerne kontakt med oss ​​i dag. 

 

ROI < 5 år

etter optimalisering av energiforbruket med SolarVenti Bedrift – fordi effektivitet og pris henger sammen.

70 % besparelse

på energiforbruk i 2020 og dermed store besparelser på bunnlinjen.

Grønnere profil

fordi SolarVenti er bærekraftig ventilasjon som reduserer CO2-belastningen betraktelig.
lagt til handlevogn